Previous Page  14 / 64 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 14 / 64 Next Page
Page Background

yeni dünya’nın sakinleri:

ışık çağı çocukları

“Işık Çağı Çocukları”

, 1970’lerden beri dünyamıza gel-

mekte olan yeni kuşaklara verdiğim isim. Bu çocuklar ve

gençler, çok önemli görevlerle dünyamıza doğuyorlar.

Onlar, çok daha

insana yaraşır

zamanları getirmek için

buradalar. Özellikleri, yetenekleri, oluş ve düşünce şe-

killeri önceki kuşaklardan çok farklı. Dolayısıyla bize ve

dünyaya göstermek istedikleri, anlatmaya çalıştıkları

şeyler de bir o kadar farklı oluyor. İşte bu yüzden yeni

kuşakları çok iyi tanımamız ve anlamamız gerekiyor ki

onların öğretmeye, değiştirmeye çalıştıkları şeyleri gö-

rebilelim. Ve daha da önemlisi onlara engel olmak yeri-

ne,

doğru

desteği sağlayabilelim.

Işık Çağı Çocuklarını tanıtmaya çalışan bu yazıda, çok-

ça sorulan iki soruyu da cevaplamak isterim. Birincisi,

neden Işık Çağı terimini kullandığıma dair. Bu tabiri se-

viyorum. Çünkü bu çocuklar ve gençler, yetişkinlerden

daha yüksek frekanslılar. Diğer bir deyişle, daha ışıklılar.

Bilge bir havalar var. Araştırmalar, bütüncül olarak daha

zeki olduklarını gösteriyor. Dolayısıyla

Işık Çağı Çocukları

isminin, yeni kuşakları daha iyi tarif ettiğini düşünüyo-

rum.

“Benim çocuğum şu senede doğdu. Şöyle özellikleri

var... Çocuğum Işık Çağı Çocuğu mu?” sorusu da çok sık

sorulan diğer soru. Hemen belirteyim ki bazı çocuklar

Işık Çağı Çocuğu, bazıları değil gibi bir ayırımımız ke-

sinlikle yok. Bu çocukların ve gençlerin hepsinin çok

güzel yetenekleri ve önemli özellikleri var. Işık Çağı Ço-

cukları kitabında onların sekiz grubunu detayıyla anla-

tıyorum. Rahatlıkla söyleyebiliyorum ki bu çocukların

hepsi bu sekiz gruptan birine muhakkak dahil oluyor.

Dolayısıyla hepsi de Işık Çağı Çocukları başlığı altında

toplanıyorlar.

Şimdi gelin grupların özelliklerini de kısaca tanıya-

lım…

İndigo Çocuklar

İndigolar ilk grubumuz; 1970’lerden beri yeryü-

Yazı: Şebnem Özkan

FARKINDALIK BİLİNCİYLE YAŞAMA SANATI

14

3gozdergisi

com