21 Haziran 2018 Perşembe Akmerkez ÜçgenTeras’da, saat: 10:00-20.00 ‘de 4. Uluslararası Dünya Yoga Günü’nü kutluyoruz. Özelkonuk ve konuklarıyla, pratikler ve özel sürprizler size bekliyor. Herkes davetlidir. Tek yapacağınız matınızı alıp gelmek.

Bazıları der ki; “Yoga yolunda insan her şeyden vazgeçmelidir.” Bu yanlış bir söylemdir. Gerçekte yogi dünyadan ve dünya nimetlerinden vazgeçmez; O, insanoğlunun gelişmesini engelleyen ve sağlığını olumsuz etkileyen şeylerden vazgeçer. Yogi eylemden değil,zararlı faaliyetlerden vazgeçerek toplumun gelişmesi için çalışır.”

YOGA NEDİR? 

Yoga, binlerce yıl önce Hindistan’da ortaya çıkmış bir yaşam bilimidir. Yoga sözcüğü Sanskritçe “birleştirmek veya bütünleşmek” anlamına gelir. ’Evrenle bütünleşme, bir olmak’ anlamında da kullanılır. Bir insanın mutluluğu fiziksel, zihinsel ve ruhsal sağlık ile olur. Bu üç beden arasında dengeyi yakaladığında iç huzura kavuşursun. Sağlıklı olmak için üç bedenin de dengelenmesi gerekir. Yoga sistemi  bedeni, zihni ve ruhu tamamen eğiten, huzur veren ve kişinin kendini tanımasını sağlayan, dünyadaki en eski kişisel gelişim metodudur.

Yoga insana kendi benliğini tanımasını, dengede tutmasını öğretir.Yaşam daha derinlemesine yaşanır. Çektiğimiz anlamsız acılar, Yoga sayesinde yerini evrensel uyuma bırakır. Yogayla uğraşan insan, kendi “özünün” farkındalığını yaşar. Ve kendini evrendeki her şeye çok daha yakın hisseder. Canlı, cansız her şeye daha derin bir sevgi duyar. Onlarla bütünleşir. Yoga, mutlu ve aydınlık bir insan olmanın yöntemidir. Yoga bir din değildir. İnsanları fiziksel, zihinsel ve ruhsal disiplin yoluyla mutluluğa, başarıya ve aydınlanmaya ulaştırmayı amaçlayan bir sistemdir.Yoga yolunda ilerlemenin belirtileri sağlık, fiziksel hafiflik hissi, metanet, temizlik, hoş ses, olumlu beden kokusu, zihnin dengeli, sakin ve huzurlu olması, ihtiraslardan arınma ve alçak gönüllülüktür. Birey kendini ve bütün eylemlerini Evrensel Ruha adayarak ve Ona sığınarak evrensel Karma yasasının köleliğinden kurtulmakta ve ‘özgür ruh’ olmaktadır.

Bazı kişiler der ki, Yoga yolunda insan her şeyden vazgeçmelidir. Bu yanlış bir söylentidir. Yogi dünyadan ve dünya nimetlerinden vazgeçmemektedir. Yogi olumsuz şeylerden, insanoğlunun gelişmesini engelleyen ve sağlığını olumsuz etkileyen şeylerden vazgeçmektedir. Yogi eylemden vazgeçmemektedir. Yogi insanlara zararlı faaliyetlerden vazgeçerek toplumun gelişmesi için çalışmaktadır.

Devamlı ve düzenli uygulama başarının sırrıdır. Yoga teknikleri düzenli yapılırsa, insan bedenle zihnin uyumunu, fiziksel, duygusal, zihinsel, sinirsel ve ruhsal gelişimini, iç barışını ve huzurunu sağlar. Bu yolda çaba göstermek ve vazgeçmemek çok önemlidir. Çaba göstermeyen kişiye, hiç kimse yardım edemez. Tembel birinin yükselmesi için en yetkin üstat bile hiçbir şey yapamaz.Yoga yolunda, sabırlı olmak çok önemlidir. Aceleci birinin Yoga yolunda ilerlemesi imkansızdır. Yoga dikkatle ve yavaş yavaş uygulanmalıdır. Birey Yoga tekniklerini doğru yolla, orijinal şekilde uygularsa, ilk çabasında bile, olumlu sonuçlar almaktadır.

Başlangıçta uygulama mükemmel olmayabilir; bu doğaldır. Zaman içinde, yaptıklarınız mükemmelleşecektir. Her gün, daha iyi bir şekilde yapacaksınız. Mükemmellik kendiliğinden gelecektir. Sabır ve dikkat, Yoga yolundaki yükselişin sırrıdır.

 

YOGANIN BEŞ SİSTEMİ

HATHA YOGA:Fiziksel kültür ve disiplin için yapılan egzersizlerdir. Bünyesinde nefes (pranayama), pozlar (asana) ve meditasyonu barındırır. Pera Güzel sanatlar”da grup ders programının içeriğinde yer alması düşünülmektedir.

                                                          HA     –     THA

Güneş            Ay

Sıcaklık         Serinlik

MaskülenFeminen

Sağ               Sol

KARMA YOGA: Hizmet yogası. Egoyu en iyi törpüleme yoludur. Nefis terbiyesidir. . Bu yolda insan işini ve görevini en iyi şekilde yaparak yükselebilir. Bu yol, işini ve görevini ön planda tutan insanlar içindir.Örnek:Rahibe Teressa, Yunus Emre(daha sonra bhakti yogaya geçiyor.)

BHAKTİ YOGA:İbadet ve inanç yoluyla bir yaradanın olduğuna inanmaktır. Aydınlanma yolunda ya da aydınlanmış olan bir üstad bulup ona tamamen teslim olmayı gerektirir. Bu yolda, insan bağlılığını ve sevgisini, Evrensel Ruha yönlendirerek yükselebilir. Bu yol, duygusal, inanç ve dinsel törenlere yatkın olan insanlar içindir.

JNANA YOGA: Tanrısal yüksek bilgi manasına gelmektedir. İlim ve irfan, İlahi bilgileri okuyup hazmetmek ve onlara göre yolu çizmek gerekiyor. . Bu yolda, insan bilgi toplayarak, analiz ederek ve araştırma yaparak yükselebilir. Bu yol, bilim ve zihinsel spekülasyonlara yatkın olan insanlar içindir.

Örnek: Mevlana (daha sonra bhakti yogaya geçiyor.)

RAJA YOGA: En yüksek yoga, kral yogası.Bu derin meditasyon durumuna ulaşabilmek için ilk dört maddeyi yapmış olmak gereklidir.Raja Yoga,Ashtanga Yoga olarak da kullanılır.Asht:8 – anga:yol anlamına gelmektedir.Raja/AshtangaYoga’nın babası Patanjali’dir.1800 yıl önce hocalar için ‘PatanjaliSutraları’nı yazmıştır.Bu sutralarda yogada bütünlüğe ulaşmak için yapılması gereken sekiz yoldan bahsedilir. Bu yolda, insan bedenini, zihnini ve ruhunu tam bir uyum haline getirerek ve hayatın bütün alanlarını mükemmel kontrol altına alarak yükselmektedir. Bu yol, yaşamı sorgulayan, insan hayatının anlamını ve amacını bilmek isteyen, evreni araştıran, evrim etmeye can atan ve tüm sorulara cevaplar arayan insanlar içindir.

ORKUN KARGÖZ – Yoga Eğitmeni

NAMASTE…

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.