Yaşam yoldur insana; yolda ışıksa insan, insan ışıkta Hakkı okur Hak olur dile gelir. Ses nefestir yaşamlara; insan ciğerleri olduğunda tüm yaşamların, ışığına har olup yaktığında, yaşamlara nefesiyle nefes kattığında harlanır, büyür, genişler. Yaşama doğar ve yaşamı hak eder. Hak etmek nedir yaşamı? Yaşam olmaktır; yaşamı ilahi ışığınla kotlamaktır, yıkamaktır; duvarlarını yıkmak, ışığını aşkla şavklandırmaktır. İnsan yaşamda yürür.

Yaşam yürek olup gülümsediğinde, insan karanlığında ışığı görür. Işık yüreğe konan bir tebessümdür ve ışık aşkın bayrağını çektiğinde tüm yüreklerin bir olduğu yerde göndere, işte o zaman göğe yükselen, yeryüzüne kapı olan hak, hakta yaşam olan insandır.

Nice yaşamlar görmüştür yaşam sayfalarında insan. İnsan tektir ve tekleşebildiği kadar dokunabildiği yürek zamanlarda, kök- gök olabilen ışığın evidir. İnsan doğumunu bilir, doğan insan ölümünü bilir; ölüm ışıkla şavk olduğunda insan yaşamı bilir; yaşamda doğan güneşi, günde gece olanı nefesi ve gecede har olan zamanı bilir. Zaman bir kapıdır, kapıdan geçip ışıdığında insan; barış, sevgi, umut, insan olur kanatlanır. Kanat hak ile açıldığında yeni dünya zamanlarına; açılan kanat, yaşamda altın ışık olabilmektir. Altın ışık yürek ışığıdır. İyi kötü yoktur yürekte, insan ve insan ışık olan zaman vardır. Zaman kapıysa yürek yoldur, yol ışıkla açık olduğunda doğum kelam; ölüm, zaman sessizliklerine sır olup aralanan insan olur. İnsan sonsuzdur. Tektir, nefestir, haktır, helaldir. İnsan ilmini bildiğinde kendini bilir ki kendini bilen insan bütünün ışığı olur dirilir. Duymak görmek bilmek yeterli midir? Yeterlidir; bununla birlikte insan duyduğuna, gördüğüne, bildiğine biliş olup dillendiğinde, yaşamda ışık olup gürleyebildiğinde ve köklerindeki güçle göklere merdiven olup şarkı okuyabildiğinde yani yaşamı hak ettiğinde, onunla titreşebildiğinde ve yolda yol olup ışıyabildiğinde altın yaşamlar doğar yeryüzüne. İşte bu altın yaşamlar ölümün ışığı ile nar olur kutsal kitaplarda. Kutsal derelerden akan su olur nehir olan yaşamlara. Yaşam tekleşir ve kelam olur dillerde, bütünün tekliğinde bir olup dilleştiği o yüce tepelerde. 

Kelam olmak nedir? Kelam olmak; yaşamda ses olmak, sese nefes olmak, nefesine ışık katmak, ışık dolan nefeste Tanrının bütünlüğünden ışık yakmaktır yeryüzüne, yeryüzünü hak etmektir. Ben Dünyayım, ben kapıyım, ben dağım demektir. Ben buradayım ki ben buradaysam biz buradayız; o zaman seslerden ve yüreklerden ışık olur parlarız, demektir kelam olmak ve harlanan nefesle sese ses olup çarpıştırmaktır sesleri, örümlemektir yaşamı, yarınlamaktır. Zaman sayfalarına kutsal kitapların ışığıyla sayfa sayfa akmaktır. Akmak olmaktır; olurken dokunmak yaşama, onun akışında bir olmaktır dün bugün ve yarınla. Dün dündür dersek; bugün, güllerin açtığı gündür. Tohum hasat olur bugün, zaman dürümlenir. Zamanın dürümlenmesi, açılan sayfanın ışıkla dillenmesi demektir. Taş, toprak can alır dillenir. Can alıp dillenen taş, toprak; insana insanla insan olup dilleşir. Yaşam akar nehirlerden, yaşam olur dağlar, yaşam eser rüzgar ve yaşam, kaynağından yeryüzüne aşk olup çekilir. 

Kavga dildedir. Dil yürek olduğunda, barış kanatlanıp yeryüzüne inen sistemdir. Mikail yoğunluğu bir sistemdir. Bu sistem insan, yüreğiyle aşk ile dilleştiğinde; insan da yeryüzünde kelamının hakkıyla yaşam olur dillenir. Aşkın olduğu yerde doğar kelam, kelamın olduğu yerde resim yapar insan ve resim nefes ile harlanıp yeryüzü yaşamlarına altın ışık yıllarından çekildiğinde; insan diri olan dünyaların ışığı olur bütünde, kürzi yaşamların nefesini doğurur. Ana olur, oğul verir ve zaman hasat olur, tohumlar; ışık olur dürümlenir. 

Yaşam varsa ölüm vardır. Ölüm yaşamda kapı, kapı ışıkta hak olduğunda; ölüm yaşama açılan kapı olur. Ölen doğar, doğan ölür. Ölür mü ? Ölmez. Doğan ölmez. Doğan doğar. Yaşam olur doğar, yaşam olur büyür, yaşam olur ışık yakar, yaşam olur ana olur, oğul verir; kutsal derelerden ışık yakar, yeryüzüne çekilir. Ölüm yoktur canlar. Doğum haksa; ilim, hak olan kapının ilmiyle yaşam olur. Yeryüzü sistemleşmesi sonsuzdur ve insan muktediriyetini idrak edip bilişle tekliği dillediğinde yaşam örümlenir, insan; barış, sevgi, umut insan olup dürümlenir ve yeni yaşamlar ışık olup yeryüzüne çekilir. Kim kimse, kim kimse değildir; bununla birlikte olan kimse; hak, tek olanda dillenir. Ölüm kapıysa Işık Haktır denir ve öyledir. Yaşam yaşayanın sonsuzluğunda dillenir. Amin.

Ruhsal Enerji Koçu ve Kadim Bilgelik Eğitmeni/ Astrolog

Ol Hüseyin Akdağ

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.