Toprak Işık ve Seher Cesur Kılıçaslan, atomu parçalayan bir bomba ile on binlerce insanın diri diri yakılmasındaki akıl almaz zalimliğe isyan ediyor!

“HASSAS MEVZULARDA MATRAK MUHABBETLER” ALTIN KİTAPLAR LOGOSUYLA RAFLARDA!

Elinizdeki kitap, çoğu akademik uzantılara sahip konulara dair denemeler içeriyor. Pek çok bilgi de barındıran bu yazıların duygulardan uzak okunması olanaksız; çünkü ele alınan meseleler gerçekten hassas.

Kitabın dilindeki kıvraklıktan eminiz ki edebi bir tat alacaksınız. Üsluptaki ince mizahın ise sizi pek çok kez gülümseteceğinden, bazen de size kahkahalar attıracağından kuşku duymuyoruz. Önünüzde, kuantum teorisinden antropolojinin derinliklerine uzanan, öğretici olduğu kadar da eğlenceli bir serüven var.

Sayfa Sayısı: 192 / Fiyatı: 22.00 TL / Hedef Kitle: Yetişkin / Tür: Deneme

YAZAR HAKKINDA

Toprak Işık 1973 yılında Elazığ’da doğdu. Üniversite birinci basamak sınavında Türkiye dokuzuncusu, ikinci basamak sınavında Türkiye on altıncısı olarak girdiği Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümünden 1996 yılında mezun oldu. Bir süre New York’ta yaşadıktan sonra yazarlığa daha fazla zaman ayırabilmek için 2008 yılından itibaren İstanbul’a yerleşti ve mühendislik yaşamını araştırma geliştirme projelerinde danışmanlık yaparak sürdürmeye başladı. Yetişkinlere ve çocuklara yönelik otuza yakın kitabı yayımlanan yazarın, Devlet Tiyatroları Repertuvarında üç oyunu yer almaktadır. Ayrıca yoksulluk, tüketim kültürü ve toplumsal cinsiyet konularında akademik çalışmalar yürütmektedir. 

Seher Cesur Kılışaslan, 1974 yılında Bulgaristan’da doğdu. 1997 yılında Hacettepe Üniversitesi Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü’nden mezun oldu. Aynı bölümden 2001 yılında “Mülteci Kadınların Sorunları” başlıklı teziyle yüksek lisans ve 2006 yılında “İnegöl Bölgesinde Yaşayan Bulgaristan Göçmeni ve Yerli Ailelerin Aile Yapısı” başlıklı teziyle de doktora derecesi aldı. Bu süre zarfında mezun olduğu bölümde araştırma görevlisi olarak çalıştı. 2011-2018 yılları arasında, kuruluşunda etkin olarak yer aldığı İstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü’nde bölüm başkanlığı görevini yürüttü. 2018 yılında Sosyal Hizmet Bilim alanında doçent unvanı aldı. Çalışma alanları; toplumsal cinsiyet, mültecilik, sığınmacılık, göç, aile yapısı, yoksulluk ve tüketim kültürüdür. Çok sayıda ulusal ve uluslararası, dergilerde yayımlanmış akademik makalesi ve konferanslarda sunulmuş bildirileri bulunmaktadır. Toprak Işık ile birlikte gerçekleştirdikleri, oyun teorisi ve davranışsal iktisadın yoksullukla mücadeleye olası etkilerine yönelik çalışmaları, 2015 ve 2019 yıllarında ABD’de basılan iki kitabın bölümleri olarak yayımlanmıştır. Ayrıca çocukların toplumsal cinsiyet eğitimlerine katkı sağlayan konuları da içeren masal kitapları vardır. Yine Toprak Işık ile birlikte yazdıkları “Toplumsal Cinsiyet ve Efsaneden Gerçeğe Türkiye’de Kadın” adlı kitap, 2016 yılında Nobel Akademi Yayınları tarafından basılmıştır.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.