Hanuka, İbranice Adama, ithaf demek anlamına gelmekte olup, “Işık Bayramı” olarak ya da “Yeniden Adanma” olarak da anılmakta. Musevi Bayramı Hanuka, İbrani takvimine göre Kislev’in 25. günü başlayıp sekiz gün sürüyor. Her gün bir mum yanıyor…

Sekiz gece boyunca, her gece bir mum artırarak yakılan bu ateşin hiç sönmemesi, yanarken taşınmaması, evin önemli noktasına konulması, ailenin her ferdinin etrafında buluşması, hediyeleşmesi, şarkılar söyleyerek kutlanması…
Hanuka Bayramı’nın hikayesi kısaca şöyle anlatılıyor:
Bu bayram; Suriye-Yunan Kralı Antiohus ve ordularının, Makabiler tarafından bozguna uğratılıp, II. Bet-Amikdaş’ın putperestlerden kurtarılmasını ve Tanrı’ya tekrar adanmasını simgeliyor. Bet-Amikdaş putlardan ve simgelerden temizlendikten sonra, Tapınak’taki Ebedi Işık’ı yakmak için sadece bir küçük kap kutsiyeti bozulmamış yağ bulundu. Bu yağ, Menora’yı yalnızca bir gün boyunca yakmaya yetecek miktardaydı. Mucize eseri, o küçük kap yağ, tam sekiz gün boyunca yanmaya devam etti ve Koen’ler o arada yeni kutsal yağ hazırlıyorlar.  25 Kislev’den başlayarak, sekiz gece boyunca, her gece bir mum artırarak Hanuka mumları yakılıyor ve bu mucize tekrar yaşatılarak evler Işık’la dolduruluyor. Mumlar, Hanukiya’ya, (yakana göre) sağdan sola doğru dizilir, yakarken soldan sağa doğru yakılmakta.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.