Yeni kuşaklarda bir farklılık var… Onların daha bilinçli, daha olgun ve mantıklı, daha güçlü olduklarını gözlemleyebiliyoruz. Yeni kuşakların bütüncül zekâsının daha yüksek olduğu, yapılan testlerde de açık bir şekilde görülebiliyor. O yüzden yeni çağın çocuklarına Işık Çağı Çocukları diyorum. Çünkü onlar daha yüksek bir frekansa ve dolayısıyla enerjiye sahipler…

Kitapta da anlattığım zekâ çeşitlerine kısaca bir göz atalım dilerseniz şimdi: İlk başlarda IQ’yu (Intelligence Quotient) yani zekâ katsayısını kullanıyorduk. Bir zamanlar bizler için insanları tanımlamakta ve anlamakta çok önemli bir kavramdı IQ…  Ama zamanla pek de tam ve tanımlayıcı bir başlık olmadığını fark ettik. Ve EQ’yu (Emotional Quotient), yani duygusal katsayıyı veya daha yaygın şekliyle duygusal zekâyı kullanmaya başladık. Denkleme duyguları katmanın ne kadar önemli olduğunu anlamıştık. 

Ama yine bir süre sonra EQ’nun da yeterli olmadığını görmeye başlamıştık. Ve SQ’yu (Spiritual Quotient) keşfettik, yani ruhsal zekâyı. Çünkü ruhumuzun enerjisi olmadan bütün tanımların boş olduğunu görmüştük. Ancak şimdilerde yepyeni bir zekâ tanımı ile daha karşı karşıya olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü insanlığın tekâmül yolculuğunda frekanslarının/enerji titreşimlerinin giderek yükseldiğini hissediyoruz. Giderek daha ışıklı ve daha parlak bir enerjiye sahip oluyoruz. Ve böylece LQ’yu (Light Quotient) giderek daha yoğun bir şekilde kullanmaya başlayacağız… Diğer ismiyle ışık zekâsını

İşte ışık çağı çocukları ve gençleri, bütün zekâ çeşitlerini özümsemiş ve ışık zekâlarını daha etkin bir şekilde kullanabilen insanlar. O yüzden önceki kuşaklardan bu kadar farklılar! Onların farklılıklarını konuşuyoruz, yazıyoruz, tartışıyoruz ama hala tam olarak ne olduğunu anlayamıyoruz. 

Şimdilerde yepyeni bir zekâ tanımı ile daha karşı karşıya olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü insanlığın tekâmül yolculuğunda frekanslarının/enerji titreşimlerinin giderek yükseldiğini hissediyoruz. Giderek daha ışıklı ve daha parlak bir enerjiye sahip oluyoruz. Ve böylece LQ’yu (Light Quotient) giderek daha yoğun bir şekilde kullanmaya başlayacağız… Diğer ismiyle Işık Zekâsını!

Bazen hem kendime hem de çalıştığım yetişkinlere soruyorum: “Sizden bütüncül olarak daha zeki olabilecek bir çocuğu nasıl yetiştirirsiniz?” Zannederim hepimiz bu soru üzerinde düşünmeliyiz. Neyse ki plan işlemeye devam ediyor. Işık Çağı Çocukları dünyamızı ve bizleri dönüştürdükçe bizlerin de frekansımız onlarınkine yaklaşacak ve bizim de LQ’muz artacak. 

Işık Çağı Çocuklarının yetiştirilmesi konusunda sizlere biraz kolaylık olmasını hedefleyerek, kitapta yeni çocukların ve gençlerin özelliklerini sekiz grupta açıkladım. Yeri gelmişken söyleyeyim; çocuklarımızı kategorize etmek gibi bir niyetimiz yok ama grupların özellikleri de birbirinden oldukça farklı olabiliyor. O yüzden bu şekilde tüm yeniçağ çocuklarımızın özelliklerini tanıyabiliyoruz. Eğer çocukların ve gençlerin yeteneklerini en iyi şekilde değerlendirmeyi hedefliyorsak, onları çok iyi tanımalıyız. İşte gruplar da bu işe yarıyor… Sizlerden aldığım geri dönüşler sayesinde de memnuniyetle söyleyebilirim ki her çocuk ve genç bu grupların birisindeki bilgiye uyuyor. Sizin çocuğunuz hangi grup? 

Yeni çocuklar dünyamıza gelmeye devam edecekler. Onları tanıyarak ve onlardan öğrenerek LQ’muzu daha etkin olarak kullanabileceğimiz günlere ulaşmak dileğiyle. 

Şebnem Özkan

 

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.