Dünya yüzeyinin %71’inin sularla kaplı olduğunu söylüyor bilim insanları. Atmosfer, toprak, nehirler, buzullar da dahil edildiğinde dünyada 1 milyon kilometre küpten fazla sudan bahsediyorlar.

İnsan bedeninin de % 70’i sudan oluşuyor. Bunu biliyoruz?

Ama bilmediklerimiz…

Mesela bir efsaneye göre bu suların Atargatis adında yarı balık yarı insan bir tanrıçası varmış. Bu tanrıçanın Urfa’da da tapınağı varmış. Bu tanrıça hem de ilk deniz kızıymış…

Fulya Eyilik, Minik Su Damlası’ndaki satırlarıyla, bizi Tanrıça Atargatis’in mitolojik topraklarında zamanın ve mekanın ötesinde bir yolculuğa çıkartıyor. Gerçekle kurgunun iç içe geçtiği lirik anlatısı ile kalbimizde taşıdığımız çocuğa sesleniyor…

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.