Röportaj: Seda Bağcan

Tüm dünyayı dolaşarak meditasyon ve vedik eğitimleri sunan Dr. Budhacharan, şu anda Thailand Chiang Mai Üniversitesi ve Budist Rahip Ünivesitesi›nde eğitimler veriyor. Dünyanın çeşitli ülkelerinde önemli spa’ların kuruluşlarına yardımcı olan Dr. Budhacharan’ın amacı, dünya farkındalığının “Dünya’da Cennet” olarak adlandırdığı yere ulaşmasına katkıda bulunmak… Kendisiyle yaptığımız röportaj ile yaratıcılık konusundaki düşüncelerini paylaşıyoruz.

Yaratıcılık nedir? 

Yaratıcılık, yaşamın tekamülünü sağlayan ve destekleyen Doğal Kanun’un dürtüsüdür. Yaratıcılık, bütün ihtimallerin bulunduğu canlı alandır, çeşitlilikle dolu Evren’e yön veren Tanrı’nın iradesidir.

Meditasyon yaratıcılığı geliştirir mi? Nasıl? Başka meditasyon teknikleriyle karşılaştırıldığında özellikle TM tekniğinin yaratıcılığı geliştirmek konusunda sağladığı bazı avantajlar var mıdır? 

Meditasyon, içimizde mevcut olan yaratıcılığın kaynağına hiç zorlama olmaksızın zihnimizin aşkın (kapsayan ve aşan) bir halde ulaşabilmesine müsaade etmek olarak anlaşılmalıdır. TM tekniğinin diğer meditasyon tekniklerine nazaran gösterdiği farklılık, hiçbir zorlama olmadan doğal olarak yapılmasıdır, yani konsantrasyon veya imgeleme gerektirmeden. TM tekniği, yaratıcı zeka biliminin uygulamaya yönelik pratik bir unsurudur. Bu tekniğin etkililiğini onaylayan 600’den fazla bilimsel makale mevcuttur.

“Yaratıcılık” kelimesini bir “mantra” olarak kullanabilir miyiz? 

Mantralar, içlerinde hayatı en çok destekleyen etkiyi, yani tekamülün gücünü barındıran seslerdir. “Yaratıcılık”, anlamı olan bir kelimedir ve dolayısıyla zihnimizin entelektüel yönüne hitap eder, onu meşgul eder. “Yaratıcılık” kelimesinin kullanılması, nihai gaye olan hislerin, aklın ve zihnimizin entelektüel yönünün ve egonun aşılmasına hizmet etmez. Vedik mantraların doğru kullanılması, bilinçli zihnin zorlama olmaksızın aşkınlık haline geçmesine müsaade eder. Vedik Üstatların Kutsal Geleneği, mantraların etkilerine dair bilgileri korumak ve doğru kullanımlarını sağlamakla sorumludur.

“Geleneksel Veda Öğretileri” hakkında bilgi verebilir misiniz? 

“Veda”; bilen, bilme ve bilinen hakkında tam, ebedi ve ezeli bilgi anlamına gelmektedir – Evren’in Anayasası. Veda, Doğal Kunun’un Evren’e yön veren, aydınlatan rehber ışığıdır. Veda ezeli ve ebedidir; Vedik Üstatların Kutsal Geleneği vesilesiyle kuşaktan kuşağa aktarılmış korunmuştur.

Geleneksel Veda öğretilerinin “Yaratıcılık” üzerindeki etkileri nelerdir? 

Vedik öğreti, kişiyi saf varoluş alanıyla, sonsuz benliğimiz olan Atma ile, yani hepimizin içinde var olan saf yaratıcılık alanıyla temasa geçirmek ile meşguldür. Atma, Doğa’da bulunan bütün düzenliyici gücün kaynağıdır. Veda ve Vedik literatür üzerine yapılan tüm çalışmalar, aslında kişinin kendi yaratıcılığı üzerine yapılmış çalışmalardır.

Ek bilgi: 1942 yılında Tayland’da doğan Prof. Dr. Budhacharan 1970 yılında Maharishi Mahesh Yogi (TM Kurucusu) ile başladığı Transandantal Meditasyon (TM )yolculuğuna, 1980 yılında “Vedik Bilimi” ve “Meditasyon Teknikleri” ile ilgili eğitmen olarak devam etmiştir. 

1984 yılında “Brahmachari” (rahip yaşam stili, Brahma olmak için izlenen yol) olmuştur. 1990 yılında Kamboçya’da Maharishi Vedik Üniversitesi›ni kuran Budhacharan’a, 1991 yılında İsviçre’deki Maharishi Avrupa Araştırma Üniversitesi tarafından “Doktora” Ünvanı verilmiştir.

 

Sizin fikriniz nedir?