Yazı: Dr. Eda Uslu

Mindfulness nedir?

Pek çok örnek dönüştürücü fikir gibi Mindfulness’ da muhteşem basit bir tohumla başlar. Jon Kabat-Zinn’in tariff ettiği gibi Mindfulness ‘’belirli bir şekilde dikkati yönlendirmektir – belirli bir amaçla, şimdiki ana ve yargılamadan’’

Bu tanımı ilk duyduğumuzda neredeyse oldukça basittir. Yine de bu tohumdan Mindfulness’ın büyümesinin batı dünyasında meditasyonun gelişiminin en devrimci ve dönüşümsel olayı haline geldiğini görüyoruz. Zaman geçtikçe, Mindfulness’ın spiritual bir pratiğin temeli olmasının yanı sıra daha da fazla sağlık alanına, psikolojiye ve kişisel iyi olma haline kanıtlanmış bir araç olarak girdiğini ve yerleştiğini görüyoruz.

Son yıllarda ortaya çıkan bütün meditasyon uygulamaları içinde neden Mindfulness bu kadar büyük bir etki yaratıyor?

Bunun en önemli nedenlerinden biri bu içe yöneliş hakkında tüm diğer meditasyon çeşitlerinden çok daha fazla bilimsel araştırma yapılmış olması. Bu uygulamanın gücünün hayatlarımızı değiştirdiğine dair bir çok kanıt var.

Bu tekniğin ana akım kabulunun ardında yatan en önemli sebeplerden biri Massachusetts Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan ‘Tıp, Sağlık Bakımı ve Toplumda Mindfulness Merkezi’ nde yapılan çalışmalardır. 1979 yılında Dr. Jon Kabat-Zinn tarafından kurulan Merkezin Stres Azaltma Kliniği’ nin dikkatli ve kesin şekilde test edilmiş bu meditasyon formunun kaynağını en saf ve tutucu olmayan haliyle adlandırmış ve Mindfulness ile Stres Azaltma veya MBSR(Mindfulness-Based Stress Reduction) ortaya çıkmış.

Şimdiki ana dikkati yönlendirmek kadar basit bir fikir nasıl oluyor da bu kadar büyük bir fark yaratıyor?

MBSR kurs öğretmenlerinden ve bu alanda saygın araştırmacılardan biri olan Santorelli’nin sözlerinden alıntılarsak:

“Dikkatimizi birisine veya bir şeye yönlendirdiğimizde her zaman karşılığında bir şey elde ederiz. Normal de sahip olduğumuz görüş- etrafımızdaki dünyadan ayrıyız ve izoleyiz bakış açısı- yok olmaya başlar. Burada bir teklif ve karşılığında bir yanıt var. Bunun bir çeşit lütuf olduğunu hissediyorum.”

Bu çok güçlü bir duruş. Mindfulness bize sadece stress, hastalık ve duygusal güçlüklerle ilgili belirtilerle başa çıkarken kullanabileceğimiz, alet çantamızda duracak basit teknikler sağlamakla kalmaz, ayrıca acı çekmenin altında yatan en büyük sebeplerden birinin yok olmasına da yardımcı olur, bu da bizi yaşamdan koparan o ayrı olma hissidir.

Bu durumda MBSR’ın bu kadar sağlam bir şekilde insanların sağlıklarına dair yaşadıkları güçlükler de yardımcı olması ve daha mutlu, daha tatmin olmuş yaşamalarına yardım ettiğinin kanıtlanması şaşılacak bir şey değil.

Jon Kabat-Zinn’in de dediği gibi bu uygulama bir ‘macera’ çünkü bu kadar basit görünen bir uygulama bize yepyeni ufuklar açıyor. Bizi kendi hayatımızla yepyeni bir şekilde tekrar tanıştırıyor. Yine Jon kabat-Zinn’den alıntılarsak:

“45 yıllık meditasyon geçmişime rağmen, ne zaman formal bir Mindfulness uygulaması yapsam her seferinde kendimi sevgiye açılmış hissediyorum. Bu bir sevgi duruşu. Bu bir mantıklı olma duruşu. Bu kendime karşı sevgi ve şefkat gösterme duruşu. Bu yaşama bağlanma ve hayatı sevme duruşu. Ve tüm bunlar şimdiki anın kıymetini ve biricikliğini anladığımızda oluyor.”

Genellikle Mindfulness’a en çok ihtiyacı olanlar, bu uygulamaları yapabilmek için en az zamana sahip olduğunu düşünenlerdir. Bunu günlük hayatınızın içine yerleştirdiğinizde ortaya çıkan dönüşümler sizde hayatınıza dair pek çok açılımlar yaratacaktır. Umarım siz de kendi hayatlarınıza bu gücü getirmeyi ve dünyanızı dönüştürmeyi seçersiniz.

info@sizebutunselyaklasim.com

Facebook/sizebutunselyaklasim

sizebutunselyaklasim.com/

Sizin fikriniz nedir?